Yönetmelikler

Kıbrıs Yatırım Firması'nın İçeriği

MCA Intelifunds Limited'in Lisansı/Yetkisi

"FXORO" olarak işlem yapan MCA INTELIFUNDS LTD.("FXORO"), 126/10 Lisans numarasıyla Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu CYSEC tarafından düzenlenmiş ve yetkilendirilmiş kayıtlı bir Kıbrıs Yatırım Firması(CIF)'dır.
FXORO, Avrupa Piyasaları Finansal Varlıklar Yönergesi'nin (MiFID) Kıbrıs uygulmasına; Kıbrıs Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile 2007 Düzenlenmiş Piyasa Kanununa (Kanun144(I)/2007) uymak zorundadır.

FXORO, 144(I)/2007 kanunu Üçüncü Ekinin 1. Kısmı uyarınca aşağıdaki yatırım hizmetlerini vermeye yetkilidir:

 1. Bir veya birden fazla finansal varlığa ilişkin emirlerin kabûlü ve iletimi.
 2. Müşteriler adına emirlerin uygulanması.

FXORO, 144(I)/2007 kanunun Üçüncü Ekinin 2. Kısmı uyarınca aşağıdaki yan hizmetleri vermeye yetkilidir:

 1. Nakit/teminat yönetimi gibi ilgili hizmetleri ve gözetimini sağlamayı içeren, müşterilerin hesabı için finansal varlıkların yönetimi ve korunması.
 2. Bu yatırım hizmetlerinin sağlanmasına bağlı döviz hizmetleri.

FXORO, 144(I)/2007 kanunun Üçüncü Ekinin 3. Kısmı uyarınca aşağıdaki finansal varlıklara yukarıda belirtilen yatırım ve yan hizmetleri sunmaya yetkilidir:

 1. Vadeler, swaplar, vadeli kur anlaşmaları ve menkûl kıymetler, döviz, faiz oranları veya getirilerine ilişkin diğer türevler sözleşmeleri veya fiziksel ya da nakit olabilen finansal endeksler veya finansal tedbirler, diğer türev varlıkları. 
 2. Taraflardan birinin tercihinde nakit olabilen veya olması gereken emtialara ilişkin herhangi bir türev sözleşmeleri, vadeler, swaplar ve vadeli kur anlaşmaları. (Temerrüd veya diğer bir sonlandırma nedeni hâricinde)
 3. Yatırım riski aktarımı için türev varlıklar.
 4. Kur farklarındaki finansal sözleşmeler.
 5. Vadeler, swaplar, vadeli kur anlaşmları ve iklimsel değişkenlikler, navlun oranları, emisyon tenzilâti veya faiz oranları ya da taraflardan birinin tercihine bağlı olarak (aynî olarak aksi varsayılan veya başka bir fesih olayı nedeniyle) nakit olabilen/olması gereken diğer ekonomik istatistiklere ilişkin olarak ve bunun yanı sıra düzenlenmiş bir piyasada veya bir MTF'de islem görüp görmeme hususu dikkate alınarak, diğer türev finansal varlıkların özelliklerine sahip bu Bölümde aksi belirtilmemiş, tedbirler, endeksler, yükümlülükler, haklar ve varlıklara ilişkin olarak diğer türev sözleşmesi, tanınan takas merkezleri vasıtasıyla belirginleşir ve yerleştirilir veya düzenli marj çağrısına tâbidir.

FXORO, aşağıdaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ortak çalışmaktadır:

 1. Kıbrıs Merkez Bankası tarafından lisanslı SafeCharge Limited.
 2. Kıbrıs Merkez Bankası tarafından lisanslı Powercash21 Limited.
 3. Man Adası Mâli Denetleme Komisyonu tarafından lisanslı Optimal Payments Merchant Services Limited.
 4. Birleşik Krallık Mâli Yönetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Skrill Ltd.